Laboratorijska plastika - Veledrogerija Vodič i Spektar

LABORATORIJSKA PLASTIKA

U našem prodajnom program imamo i potrošni laboratorijski materijal od plastike koji se koristi u mikrobiološkim laboratorijama u okviru kliničke, veterinarske i prehrambene dijagnostike.

U ponudi imamo:

  • Petri ploče u svim standardnim veličinama(Ø90,55,35)
  • Komplete za bris različitih tipova u zavisnosti od potrebe kupaca i tipova laboratorija (komplet za bris na drvenom štapiću, komplet za bris na plastičnom štapiću, komplet za bris na metalnom štapiću)

Za biohemijske laboratorije nudimo širok spektar sterlnih i nesterilnih epruveta kao i odgovarajućih zapušača, mikrotuba, nastavaka za automatske pipete, posuda za hematološke aparate.
U ponudi su stalci za epruvete koji su izrađeni od providnog klirita, sa različitim brojem i rasporedom radnih mesta. Nudimo i stalke za sve vrste posuda za uzorkovanje bioloških materijala, kao i za komplete za bris.

Za uzimanje uzoraka hrane(u restoranima, vrtićima, školama, bolnicama), kao i drugih bioloških uzoraka u ponudi su sterilne i nesterilne posude različitih oblika i zapremine.